Transportstyrelsen parkering

Stanna och parkera – Transportstyrelsen

Du vet nog vad det innebär att stanna eller att parkera. Här kan du få veta mer om vad som ingår i begreppen “stannande och parkering i trafiken”.

Parkeringsanmärkning – Transportstyrelsen

Här hittar du information om parkeringsanmärkningar som utfärdas av kommun eller polis på gatumark. Transportstyrelsen administrerar de parkeringsanmärkningar …

Stanna och parkera – Transportstyrelsen

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Stanna och parkera – Transportstyrelsen

Här finns vägledande beslut i ärenden om att stanna och parkera där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

E19. Parkering – Transportstyrelsen

Parkering

6 mars 2020 — Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkera där fordon …

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Transportstyrelsen

rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar, …

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ansökan gör du hos din kommun.

C35. Förbud mot att parkera fordon – Transportstyrelsen

Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. … till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med …

Parkeringsbiljett – Transportstyrelsen

Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den …

C45. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

24 mars 2020 — Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas. Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud …

Keywords: transportstyrelsen parkering